Voorwaarden

1. Vluchtgegevens

Vergelijk uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op uw taxi IJSSELSTEIN bevestiging. Indien deze gegevens niet met elkaar overeenstemmen, neem dan uiterlijk 48 uur vóór incheck- of aankomsttijdstip contact op met  +31303200329. Indien u binnen 1 uur voor vertrek een eventuele wijziging doorgeeft, kunnen wij u niet binnen onze voorwaarden vervoeren.U wordt dan in een bestaande rit ingepland waardoor u mogelijk eerder wordt opgehaald.

2. Ritcombinaties

Taxi IJSSELSTEIN kan ritten van meerdere passagiers combineren(geldt niet voor privé). De rijtijd bij gecombineerd vervoer is maximaal 1,5 keer de rijtijd met een directe verbinding over de weg.

3. Ophaaltijd heenreis

a. Het tijdstip waarop u van huis wordt opgehaald, wordt u de avond voor vertrek voor 20.00 uur medegedeeld. Ingeval u niet bereikbaar bent, kunt u na 20.00 uur zelf bellen naar 030 2300239.

b. De marge rondom het doorgegeven ophaaltijdstip is 15 minuten(ervoor en erna). Indien de chauffeur 15 minuten na de geplande ophaaltijd niet aanwezig is, dient u direct contact op te nemen met ons.

c. U wordt bij gecombineerd vervoer nooit eerder op de luchthaven van uw keuze afgezet dan maximaal één uur voor de door u opgegeven inchecktijd. Bij privé vervoer geldt een half uur.

4. Bagage

Het vervoeren van één stuk bagage en één stuk handbagage per betalende passagier is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage is mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. Hiervoor wordt een extra zitplaats in rekening gebracht per twee stuks extra bagage. Het vervoer van surfplanken, fietsen en dergelijke is bij gecombineerd vervoer niet mogelijk. Het meenemen van een inklapbare buggy of inklapbare rolstoel is gratis. Let wel, deze dient wel vooraf aangemeld te worden.  Taxi IJSSELSTEIN is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en of schade aan uw bagage.

5. Vertragingen onderweg

Taxi IJSSELSTEIJN  kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vliegaansluiting mist.U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen om dit te voorkomen.

6. Terugreis

a. Ingeval de aangemelde vlucht is vertraagd, hoeft u dit niet door te geven. Taxi IJSSELSTEIN  houdt hier al rekening mee.

b. U dient zich binnen één uur na landing te melden bij De afgesproken trefpunt.Maximaal één uur nadat u zich bij de balie/trefpunt heeft gemeld, zult u vertrekken. Bij privé vervoer geldt een maximale wachttijd van15 minuten.

c. Bij melding aan de balie/trefpunt later dan één uur na landingstijd van hetaangemelde vluchtnummer wordt géén garantie gegeven dat u binnen de in lid b genoemde maximale wachttijden na melden vanaf Schiphol vertrekt. U kunt echter altijd met de eerstvolgende gelegenheid mee.

d. Bij aankomst op een andere luchthaven dan Schiphol gelden lid a t/m c in combinatie met het bij de reservering afgesproken trefpunt.

7. Kinderzitjes

a. Taxi IJSSELSTEIN biedt, tegen vergoeding, de mogelijkheid om kinderzitjes of stoelverhogers te leveren tijdens het vervoer van kinderen vanaf circa 9 maanden tot 3 jaar (9-18 kg) en kinderen van circa 3 tot 11 jaar (15-26 kg). U bent zelf verant woordelijk voor de juiste opgave van leeftijd dan wel gewicht.

b. Bij een retourreis boeking bij  Taxi IJSSELSTEIN kunt u op Schiphol, tegen vergoeding, uw eigen kinderzitje(s) of Maxi Cosi opslaan tijdens uw afwezigheid.

d. Taxi ISSELSTEIN is niet aansprakelijk voor een onjuiste opgave ter bepaling van het juiste beveiligingsmiddel en voor het zoekraken van en of schade aan de door u in opslag gegeveneigendommen.

8. Wijziging vluchtnummer en/of datum van uw terugreis

Uiterlijk 48 uur voor aankomst van de aangemelde vlucht of indien u eerder aankomt, uiterlijk 48 uur voor dat eerdere aankomst tijdstip, dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan, wordt geen garantie gegeven dat u binnen de in artikel 6b genoemde maximale wachttijden na meldtijd vertrekt. U kunt echter altijd met de eerstvolgende gelegenheid mee. Voor het doorgeven van vluchtwijzigingen vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van het telefoonnummer +31308894948

9. Betaling

Het vervoer dient vooraf bij reservering te worden betaald of contant bij de chauffeur. In geval van een contante betaling van een retourboeking dient het gehele bedrag bij de eerste rit te worden voldaan. In geval uw betaling nog niet door ons is ontvangen op het moment dat aan u het ophaaltijdstip wordt doorgegeven (art. 3.a) dient u contant aan de chauffeur te betalen. Eventueel door ons dubbel ontvangen bedrag wordt zo spoedig mogelijk door ons gerestitueerd. Boekingen via internet, waarvoor uiterlijk 22 uur voor vertrek géén betaling is ontvangen, zullen niet worden uitgevoerd. De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het vervoer, waarvan de klant door middel van een definitieve bevestiging op de hoogte wordt gesteld.

10. Annulering

Vóór 48 uur voor aanvang van uw eerste rit ontvangt u bij annulering een restitutie van de gehele reissom onder aftrek van 10% administratiekosten. Bij annulering binnen 2 uur ontvangt u geen restitutie.

Deelannuleringen bij geboekte retourreizen binnen 48 uur voor aanvang van de eerste rit zijn niet toegestaan.

11. Vervoersvoorwaarden

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands Vervoer.